ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม

  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.thaichildrights.org/articles/790

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

‪‎ความทุกข์ข้างในและความก้าวร้าวภายนอก‬

หมอคิดว่าเรื่องที่ทำให้คนเราโกรธมาก มีอยู่ไม่กี่เรื่อง เรื่องบางเรื่องแม้ไม่ได้ส […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th