คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก : ระหว่างความรักและความรุนแรง

Love&Violence คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก : ระหว่างความรักและความรุนแรง ใ […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

Presentation ประมวลสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นหนึ่งในหลายองค์กร ที่ตระหนักดีถึงปัญหาความรุนแร […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

ช่วยด้วย ฉันถูกรังแก

บ่อยครั้งที่เด็กถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแก จนรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียน แต่ผู้ใหญ่กล […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

Workshopแกนนำร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก จังหวัดขอนแก่น

Workshopแกนนำร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก จังหวัดขอนแก่น

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแกนนำร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก จังหวัดขอนแก่นมาฝากค่ […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

Workshopแกนนำร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก จังหวัดชลบุรี

Workshopแกนนำร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก จังหวัดชลบุรี
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

ตอนที่ 10 ใช้ชีวิต “ครอบครัว” ร่วมกัน

ตอนที่ 10 ใช้ชีวิต "ครอบครัว" ร่วมกัน
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

ตอนที่ 9 ติวเข้มพ่อแม่ “รับมือลูก” ก้าวสู่วัยรุ่น

ตอนที่ 9 ติวเข้มพ่อแม่ "รับมือลูก" ก้าวสู่วัยรุ่น
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

ตอนที่ 8 เห็นต่าง “แต่ไม่” ขัดแย้ง

ตอนที่ 8 เห็นต่าง "แต่ไม่" ขัดแย้ง
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

ตอนที่ 7 “ลูกใคร” หว่า?

ตอนที่ 7 "ลูกใคร" หว่า?
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

ตอนที่ 6 อย่างนี้ “มันแรง” เกินไป

ตอนที่ 6 อย่างนี้ "มันแรง" เกินไป
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...
Page 1 of 212
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th