จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น.. …ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ อาจกำลังมีเสียงเล็กๆ  ร้องขอควา […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...

กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมโครงการ

กิจกรรมโครงการ กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงเก […]

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
อ่านต่อ...
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th