แจ้งเหตุ

เมื่อคุณพบเห็นเหตุการณ์หรือเพียงสงสัยว่าจะถูกกระทำด้วยความรุนแรง ให้แจ้งเรื่องเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน  โดยสามารถแจ้งได้หลายช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1

  • ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  โทร 0-2412-0739  0-2412-1196
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 1300
  • สถานีตำรวจ โทร 191

ช่องทางที่ 2

  • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก cpcr.cpcr@gmail.com, stopviolence_2014@hotmail.com

ช่องทางที่ 3

 

เมื่อรู้ช่องทางแล้ว ก็ควรบอกข้อมูลเหล่านี้ คือ

1.ชื่อและช่องทางการติดต่อกลับของผู้แจ้ง  (ข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะเก็บเอาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)

2.ชื่อของผู้กระทำ  (ข้อมูลของผู้กระทำ  ถ้ารู้จะทำให้ช่วยเหลือเด็กได้เร็วขึ้น)

3.ชื่อ อายุ  ที่อยู่  ช่องทางการติดต่อ ของผู้ถูกกระทำ  (ถ้ารู้จะทำให้ช่วยเหลือเด็กได้เร็วขึ้น)

4.เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  (ใครทำ  ทำอะไร ทำอย่างไร เมื่อไหร่  ที่ไหน)

5.สถานที่เกิดเหตุ

6.วัน เวลา ที่เกิดเหตุ

7.ภาพถ่ายร่องรอยการถูกกระทำ หรือสถานที่เกิดเหตุ  (สามารถส่งมาให้ดูในอีเมล์หรือfacebook)

“เด็ก ไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือ สมบัติของชาติ

ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันดูแลและคุ้มครองให้ปลอดภัย”

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th