ส่งให้กัน…ปันให้รู้

คุณสามารถมีส่วนร่วม “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ได้  เพียง

  • Share ภาพ หรือ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อแนะนำวิธีการหยุดความรุนแรงต่อเด็กในรูปแบบต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ในหัวข้อ “หยุดความรุนแรงต่อเด็ก..คุณก็ทำได้”  บนสื่อออนไลน์หรือโซเซียลมีเดียของคุณ เพื่อร่วมรณรงค์   
  • ส่งต่อ ข้อความ สาระดีๆ เกี่ยวกับการดูแลเด็ก โดยไม่ใช้ความรุนแรงไปให้ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อช่วยกันดูแล คุ้มครองเด็กๆให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไร้ความรุนแรง  เรื่องน่ารู้
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th