โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว (งานป้องกัน)

แผนที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
ที่อยู่ :
เลขที่ 170/2 ถนนอิสรภาพ 33 แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ :
0-2412-0738, 0-2412-9834
โทรสาร:
0-2412-0738 ต่อ 105
อีเมล:
cpcr.cpcr@gmail.com
Please use the form below to send us an email:
(ต้องการ ตัวอักษรอย่างน้อย 2 ตัว)
(ต้องการ)
(optional)
(ต้องการ)
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th