ภาพวาดความรุนแรง (3)

จุดเริ่มต้น..

…ในขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ อาจกำลังมีเสียงเล็กๆ  ร้องขอความช่วยเหลือมาจากซอกมุมมืดมุมใดมุมหนึ่งในโลกใบนี้  การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การทารุณกรรมและการละเมิดสิทธิเด็กยังคงมีขึ้นทุก ๆ วัน  และในวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น โดยซุกซ่อนอดีตอันมืดมิดไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจ เด็กที่เคยตกเป็นเหยื่อ อาจกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ลุกขึ้นมาสร้างบาดแผลลงไปในวัยเยาว์ของลูกหรือคนที่เขารัก กลับเข้าสู่วงจรแห่งความโหดร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ความจริงอันน่าเจ็บปวดนี้ จะไม่มีวันจบสิ้นลง   หากสังคมยังไม่ตระหนักว่า  นี่คือหน้าที่และภารกิจที่คนร่วมสังคมต้องช่วยกัน  ปกป้องคุ้มครอง   ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเด็กอย่างแท้จริง…

นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำโครงการ ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเด็กๆ เกิดความตระหนักต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก และมีส่วนร่วมในการดูแลคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากการกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ

          ซึ่งคุณคือหนึ่งพลังที่สำคัญ ในการเริ่มต้นหยุดความรุนแรงต่อเด็ก ไปพร้อมๆกับเรา…

 

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.

 

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th