ถ่ายภาพหมู่ (2)

กิจกรรมโครงการ

  • กิจกรรมสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก

เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรอบๆตัวเด็กไม่เว้นในแต่ละวัน ทั้งเกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  เราจึงอยากรู้ว่า เด็ก 1 คน ต้องเผชิญกับความรุนแรงรูปแบบใดบ้าง ทีมงานจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับเด็กนักเรียน จำนวน 800 คน จาก โรงเรียน 4 โรงในจังหวัดขอนแก่น และโรงเรียน 3 โรงในจังหวัดชลบุรี    โดยก่อนเก็บข้อมูลมีการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงรูปแบบต่างๆให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ความรุนแรง

ผลจากการสำรวจ ทำให้เราพบว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เด็กไทยกำลังเผชิญสถานการณ์การใช้ความรุนแรงทางด้านอารมณ์จิตใจมากที่สุด  คือ 4 ใน 5 อันดับแรกที่พบในครอบครัวล้วนเป็นเรื่องการทำร้ายอารมณ์จิตใจเด็กทั้งนั้น คือ คนในครอบครัวชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นจนทำให้เด็กรู้สึกด้อยคุณค่ามีมากถึงเกือบ 50 %   รองลงมาชอบพูดตอกย้ำซ้ำเติมในความผิดพลาดของเด็ก 43 %  และ ดุด่าต่อว่าอย่างรุนแรง 32% ทะเลาะวิวาทต่อหน้าเด็ก หรือ สมาชิกในครอบครัว มีมากถึง 25%  และชอบตำหนิ ประจานเด็กต่อหน้าผู้อื่น 17%

ในขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ เด็กก็กำลังเผชิญกับสื่อลามก และ การกระทำอนาจารต่อเด็ก คือ มีคนในครอบครัวเปิดคลิปโป๊ หนังสือโป๊ให้เด็กดู และ มาจับหน้าอก อวัยวะเพศ ก้นของเด็ก ซึ่งมีถึงร้อยละ 1.89 และ 1.75  ในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าคนในครอบครัวแอบดูเด็กขณะอยู่ในห้องน้ำ ถึงร้อยละ 1.08  และบังคับให้เด็กจับหน้าอก อวัยวะเพศ ก้นของผู้กระทำ ตามลำดับ ที่น่าตกใจคือ ยังต้องเผชิญกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนในครอบครัว

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน สิ่งที่เด็กพบเห็นมากที่สุด เกือบ 3 ใน 4 เด็กเคยเห็นคนในชุมชนทะเลาะวิวาทกัน คือ มีถึงร้อยละ 72.69  รองลงมาเด็กเคยเห็นหรือเคยทราบว่าคนในชุมชนถูกทำร้ายร่างกาย  ร้อยละ 24.97

ความรุนแรง 5 อันดับแรก (ทุกอันดับเกินกว่ากึ่งหนึ่ง) ที่พบในเด็กกับเด็กด้วยกันมากที่สุด คือ การเล่นกันแรงๆ จนทำให้รู้สึกเจ็บ มีมากที่สุดถึงร้อยละ  75.37   รองลงมา ใช้คำพูดล้อเลียนกันที่ทำให้รู้สึกอับอายเจ็บใจ หรือ เสียใจ และ เคยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนหรือนักเรียนจนถึงขั้นชก เตะ ต่อย ตบ ทำร้ายกัน ร้อยละ 56.68 ในขณะที่การดูถูกเหยียดหยามด้วยท่าทางและคำพูดที่ทำให้รู้สึกไม่ดี และชอบสร้างเรื่องโกหกหรือปล่อยข่าวลือในทางไม่ดี  มีมากใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 51.24 และ 50.12   **

 

ข้อสังเกตที่พบจากการลงเก็บข้อมูล คือ

1.ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  จะมีประเด็นการล่วงเกินทางเพศเด็ก แฝงอยู่ด้วย แม้จะมีจำนวนไม่มากจนติดอันดับ  ทั้งในรูปแบบของการจับอวัยวะปกปิด เช่น ก้น หน้าอก อวัยวะเพศ  การดูหนังโป๊ เป็นต้น  ซึ่งผู้กระทำมีทั้งเด็กกระทำกับเด็กด้วยกันเอง  และผู้ใหญ่กระทำกับเด็ก

2.แม้เด็กจะเคยประสบเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยตนเอง  แต่เด็กจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่บอกใคร  หรือหากบอกคนที่จะบอกจะเป็นเพื่อน มากกว่าพ่อแม่

 

** ผลสำรวจสถานการณ์ความรุนแรง  อ่านเพิ่มเติมได้ที่  เรื่องน่ารู้ / สาระควรรู้ เรื่องความรุนแรง / สถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก(Download)

 

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
CPCR_logo

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

979 จรัญสนิทวงศ์ 12
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-412-0739
โทรสาร 02-412-9833
www.thaichildrights.org

ThaiHealth_logo

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1551
www.thaihealth.or.th